Gratis Verzending & Binnen 3 Werkdagen in Huis!

Gebruik maken van de FocusBox: Zo doe je dit volgens gedragsveranderings expert Heleen de Wit.

De FocusBox kan op verschillende manieren worden ingezet. Toegepast Psycholoog in spé Heleen de Wit van Heleen & Co heeft een duidelijke visie op de werking van de FocusBox en op hoe de FocusBox het efficiëntst ingezet kan worden.

FocusFamily heeft een product ontwikkeld dat dient als hulpmiddel om beter te concentreren: de FocusBox. De FocusBox is een kluis die werkt met een tijdslot. Hier kunnen afleidingen voor een aangegeven tijd in worden opgeslagen. Tot de tijd is verstreken is het niet mogelijk om gebruik te maken van een afleiding. 

Heleen de Wit: Toegepast psycholoog in spé

Heleen de Wit is een student Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze heeft een passie voor het menselijk brein en verdiept zich in gewoontegedrag. In februari is Heleen gestart met haar eigen onderneming: Heleen & Co. Dit is een coaching platform waar zij leden kennis geeft over gedrag en gedragsverandering. Dit doet ze door podcasten te maken en lezingen te geven. Ook schrijft ze blogs op haar eigen website en heeft ze een eigen E-Book uitgebracht. 

Hoe komt gedrag tot stand?

De menselijke waarneming wordt aangestuurd door het zenuwstelsel. Het sterkst van die zintuiglijke vermogens is ons zicht. Het menselijk lichaam heeft ongeveer 11 miljoen zintuiglijke receptoren. Ongeveer 10 miljoen daarvan is gewijd aan het zicht. Sommige experts denken zelfs dat een helft van het brein gebruikt wordt om te kijken. Doordat we afhankelijker zijn van ons zicht dan van de andere zintuigen, zal het geen verrassing zijn dat visuele aanwijzingen het meeste gedrag in gang brengt.

Het beïnvloeden van gedrag gebeurt allemaal onbewust. Vaak hebben mensen het niet door dat ze worden beïnvloed door verschillende factoren.

In het menselijk brein zijn er bepaalde stappen die zich continu herhalen, die de basis vormen van ons gedrag. Er is als eerste een ‘aanwijzing’, de prikkel. Deze prikkel wekt verlangen op. Hierbij kan je denken aan het horen van een telefonische melding, wat je het verlangen geeft om de melding te bekijken. Dit leidt tot een actie, in dit geval het bekijken van de melding. Uiteindelijk is er sprake van een beloning; je ziet de binnengekomen melding. 

Een ander voorbeeld van die prikkels in combinatie met visuele afleidingen, is het zien van een zak chips. Die visuele prikkels zorgen ervoor dat de kans dat je de zak leeg eet veel groter is dan wanneer de zak niet zichtbaar is. 

Je kan je nu misschien wel voorstellen hoe belangrijk het is om te wonen en te werken in een omgeving die gevuld is met productieve aanwijzingen en waar de onproductieve uit zijn verwijderd. 

Heel vaak als het mensen niet lukt om nieuw gedrag vol te houden, krijg je vaak te horen dat dat komt door een gebrek aan zelfbeheersing. Het idee dat soms net iets meer discipline heel veel problemen uit de weg zal ruimen zit diep geworteld in onze cultuur. 

Men denkt vaak dat we keuzes maken vanuit intrinsieke motivatie, maar veel vaker is de omgeving de aanleiding van gedrag. Als er wordt gekeken naar het brein, is er te zien dat dat ook klopt.

Wat zegt de wetenschap?

Motivatie is een moeilijk begrip binnen de psychologie. Het is namelijk niet vast te pakken en men heeft niet oneindig motivatie. Eén ding wat er wel altijd is, is je omgeving. Je omgeving heeft veel invloed op je gewoontes. Elke gewoonte is namelijk context afhankelijk. Gewoontes zijn afhankelijk van de ruimte waarin iemand zich bevindt en de aanwijzingen waarmee iemand geconfronteerd wordt. De omgeving is ‘de onzichtbare hand’ die het menselijk gedrag vormt. In een onderzoek gedaan door Wilhelm Hofmann werd er gekeken naar het verschil tussen gedisciplineerde en niet-gedisciplineerde mensen. Wat bleek uit het onderzoek is dat er eigenlijk bijna nergens verschillen zijn. Het enige verschil dat werd gevonden is dat gedisciplineerde mensen minder tijd doorbrengen in een omgeving waar enorme zelfbeheersing of wilskracht nodig was. Het verschil zit hem dus meer in de omgeving. Dit onderzoek laat de invloed van de prikkels heel goed zien. Op het moment dat iemand bepaalde afleidende prikkels uit zijn omgeving kan verwijderen is er een grotere kans dat zo iemand zich ontwikkeld tot een persoon met veel discipline. 

“Mensen die goed zijn in zelfbeheersing richten hun leven zo in dat keuzes waar zelfbeheersing nodig is ontweken worden."

Hoe zorg je voor positieve verandering op de lange termijn?

Een prikkel die ongewild gedrag oproept moet onzichtbaar gemaakt worden. Probeer het maar. Je zult verbaasd zijn hoe effectief simpele veranderingen kunnen zijn. Verwijder een prikkel en vaak verdwijnt de hele gewoonte. Zelfbeheersing is dus een strategie voor de korte termijn en niet voor de lange. In plaats van al je energie te verspillen aan zelfbeheersing kan je het beter investeren in het optimaliseren van je omgeving. Dit is het geheim van zelfbeheersing. Maak de hints voor je goede gewoontes zichtbaar en de hints voor je slechte gewoontes onzichtbaar. Wat jullie doen met de box is dat jullie de prikkel wegnemen uit de omgeving van een kind. Hierdoor zal het kind minder de behoefte hebben om de telefoon te pakken.

Heleen: “Dat is denk ik de kracht van de FocusBox. De box maakt je afleidingen onzichtbaar. Het verandert dus jouw omgeving en daarbij dus ook jouw gedrag.
Wat ik dus mee geef als tip is: Richt je omgeving zo in dat het makkelijk is een gewoonte vol te houden!”

Hoe kan de FocusBox worden ingezet volgens Heleen de Wit?

De FocusBox is vooral bruikbaar bij het weghalen van de prikkel. Maak onzichtbaar wat je niet wil, maak zichtbaar wat je wel wil.
De box kan door ouders worden ingezet als ‘leuk’ middel om afleidingen uit de omgeving te halen. Hierdoor kunnen de kinderen ongestoord hun schoolwerk maken of een gesprek voeren met de ouders. 

Tips:

  • Richt je omgeving anders in: Verwijder de prikkels die aanzetten tot een gewoonte.
    Spreek bijvoorbeeld met uw kind af dat tijdens schoolwerk de gamecontroller en telefoon weggestopt zijn in de FocusBox.
  • Om iets ‘leuk’ te houden is het verbinden van een beloning aan iets ‘niet leuks’ belangrijk. Ouders kunnen een kleine beloning verbinden aan de FocusBox. Als uw kind een week lang de telefoon elke dag 1,5 uur in de box doet, gaat het gezin in het weekend bijvoorbeeld naar de dierentuin. 
  • Maak een plan om de FocusBox in te zetten.
    Zorg voor consequent gebruik van de FocusBox en niet af en toe. Hierdoor weet uw kind waar die aan toe is en voelt het niet elke keer als een soort straf op het moment dat de telefoon weg gelegd moet worden.

We hopen dat deze blog je geholpen heeft.
Wil je meer weten of heb je nog vragen?
Laat een reactie achter of vul het contactformulier in!
We helpen graag.

Laat een reactie achter

Gratis verzending
30 dagen bedenktijd
Binnen 3 werkdagen in huis